جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعزیزم سوزه


فولکلور بختیار
خواننده: هنرمند شماره 5

عزيزُم سوزه، شيرينُم سوزه
دست به دستمالُم مزن، دلُم مي لرزه

هر که عشق نو گلي در سر نداره
يه گل پژمرده در فصل بهاره

آسمون کارُم مدار يارُم بيداره
مو ميرُم بوسش کنم ار خين بباره

عزيزُم سوزه، شيرينُم سوزه
دست به دستمالُم مزن، دلُم مي لرزه

شو دراز و مه بلند، دل مگيره جا
يار مو چو برگ گل خوسيده تِينا

آسمون کارُم مدار يارُم بيداره
مو ميرُم بوسش کنُم ار خين بباره

عزیزم سوزه از آلبوم: پرواز


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان