جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعباس شاپوری

ترانه های - عباس شاپوری

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . گلی جان آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
2. . گلی جان آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


متن آهنگهای عباس شاپوری

  متن ترانه خط اول آهنگ
شبهای انتظار تا اشکی ریزد از چشم به جانوارم
گلی جان در چشم تو خواندم گلی جان