جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهامیر کریمی

ترانه های - امیر کریمی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . ای دوست
2. . ای دوست آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
3. . ای دوست آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
4. . ای دوست 2 آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


متن آهنگهای امیر کریمی

  متن ترانه خط اول آهنگ
ای دوست در دیگران میجوییم اما بدان ای دوست
ای دوست در دیگران می جوییم اما بدان ای دوست