جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهSteve Gould - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2010-05-31 04:57:16

Sympathy

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - پیشرفته
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2010-05-31 04:57:16

Sympathy

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-05-22 22:46:33


متن آهنگهای Steve Gould
...