جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهاشتباه از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان


اشتباه از آلبوم: بوی دیروز ۲۱


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


اشتباه از آلبوم: پیانو آسان


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومانمحال
آهنگساز: هنرمند شماره 39
ترانه سرا: هنرمند شماره 706
خواننده: هنرمند شماره 39

دست تو، تو دست من بود
دلت اماجای دیگه
تو خودت خبر نداری
اما چشمات اینو میگه
مدتی بود حس می کردم
که دلت یه جا اسیره
پشت پا زدی به بختت
کی واست جز من می میره
تو می گی یه وقتا گاهی
پیش میآد یه اشتباهی
نه دیگه ؛ دیگه نمیشه
واسه تو نمونده راهی
تو می گی یه وقتا گاهی
پیش میآد یه اشتباهی
نه دیگه ؛ دیگه نمیشه
واسه تو نمونده راهی
دیگه دیدنم محاله
دیگه برگشتم خیاله
سزای کارت همینه
دل از اون نگات بی زاره
تو می گی یه وقتا گاهی
پیش میآد یه اشتباهی
نه دیگه ؛ دیگه نمیشه
واسه تو نمونده راهی
تو می گی یه وقتا گاهی
پیش میآد یه اشتباهی
نه دیگه ؛ دیگه نمیشه
واسه تو نمونده راهی
تو می گی یه وقتا گاهی
پیش میآد یه اشتباهی
نه دیگه ؛ دیگه نمیشه
واسه تو نمونده راهی
تو می گی یه وقتا گاهی
پیش میآد یه اشتباهی
نه دیگه ؛ دیگه نمیشه
واسه تو نمونده راهی