جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهیک ستاره


ترانه سرا: هنرمند شماره 58
خواننده: هنرمند شماره 10

اگه تنها یه ستاره
پر می زد مثل یه شاهین
می اومد پایین پایین

می نشستم من كنارش
می شدم همدم و یارش
می زدم دست نوازش
به تن براق و نازش
یه ستاره یه ستاره یه ستاره

می نشوندمش رو موهام
یا روی لاله گوشام
می سوزوندمش با اشكام
می كشوندمش به خوابام
می رسوندمش به شبهام
می خوابوندمش رو چشمام
می آوردمش تو دنیام
نقره ای می شد نفسهام
یه ستاره یه ستاره یه ستاره

یک ستاره از آلبوم: آوازهای دیگر


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان