جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههوای قفس


آهنگساز: هنرمند شماره 415
ترانه سرا: محمدعلی بهمنی
خواننده: هنرمند شماره 170

ببین من هنوزم نفس می کشم
نفس در هوای قفس می کشم
گذشتم زخود تا نگویم به تو
چه رنجی در این یک نفس می کشم

هر آنچه که بودم
برای تو بودم
هر آنچه که هستم
به خداااابرای تو هستم
تو سادگیم رااا
چه ساده گرفتی
به پای غرورت
چه ساده شکستم
نگفتی چه بودم
نگفتم که هستم

بترس از زمین که تو رااا بشکنم
به پای غرور تب آلوده ام
بترس از زمین که در آآیی زمن
ببینی منی را که من بوده ام
ببینی منی را که من بوده ام
اگر روزگاری ی ی ی دل از تو گسستم
اگر روزگاری ی ی یقفس را شکستم
بدانی چه بودم ، بدانی چه هستم
با تمام این غرورم ، بیش از اینها من صبورم
ببین من هنوزم نفس می کشم
نفس در هوای قفس می کشم
گذشتم ز خود تا نگویم به تو
چه رنجی در این یک نفس می کشم