جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخورشید خانم


خواننده: هنرمند شماره 5

خورشید خانم
مهربون شو
یه ذره آفتاب کن
گشنمونه
یه مشت برنج
برامون تو آب کن

ما بچه های گرگیم
از سرما میمردیم
ما بچه های گرگیم
از سرما میمردیم

خورشید خانم
مهربون شو
یه ذره آفتاب کن
گشنمونه
یه مشت برنج
برامون تو آب کن

ما بچه های گرگیم
از سرما میمردیم
ما بچه های گرگیم
از سرما میمردیم

خورشید خانم از آلبوم: کارناوال حیوانات


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان