کارناوال حیوانات


اثری از فریبرز لاچینی
ژانر: موسیقی کودک
طول آلبوم موسیقی: 38:10


Catalog: KD04
UPC: ۸۴۴۱۸۵۰۸۱۱۱۵


Lalayee طرح جلد خرید همه آهنگها ۲۰۰۰۰ تومان

۱. لالایی 01:50 خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان
۲. کبوتر 01:41 خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان
۳. فواره 01:50 خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان
۴. ابر سرگردون 01:43 خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان
۵. آقا فیله 01:10 خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان
۶. جوجه ها 01:11 خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان
۷. آقا موشه 01:30 خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان
۸. ماه غمناک 01:20 خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان
۹. پروانه 01:20 خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان
۱۰. خواب ناز 01:50 خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان
۱۱. بزغاله 01:23 خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان
۱۲. بازی صداها 01:17 خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان
۱۳. عروسک 01:47 خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان
۱۴. موج بلند 01:10 خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان
۱۵. بخواب 01:52 خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان
۱۶. آقا خرسه 01:09 خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان
۱۷. مادربزرگ 02:30 خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان
۱۸. خورشید خانم 01:50 خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان
۱۹. طوطی 01:50 خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان
۲۰. کلاغ 01:17 خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان
۲۱. توپ 01:34 خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان
۲۲. گربه ها 01:35 خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان
۲۳. خروسه 01:43 خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان
۲۴. بارون 01:20 خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان