کارناوال حیوانات


اثری از فریبرز لاچینی
ژانر: موسیقی کودک
طول آلبوم موسیقی: 38:10


Catalog: KD04
UPC:


Lalayee طرح جلد خرید همه آهنگها ۱۵۰۰۰۰ تومان

۱. لالایی 01:50 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
۲. کبوتر 01:41 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
۳. فواره 01:50 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
۴. ابر سرگردون 01:43 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
۵. آقا فیله 01:10 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
۶. جوجه ها 01:11 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
۷. آقا موشه 01:30 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
۸. ماه غمناک 01:20 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
۹. پروانه 01:20 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
۱۰. خواب ناز 01:50 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
۱۱. بزغاله 01:23 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
۱۲. بازی صداها 01:17 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
۱۳. عروسک 01:47 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
۱۴. موج بلند 01:10 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
۱۵. بخواب 01:52 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
۱۶. آقا خرسه 01:09 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
۱۷. مادربزرگ 02:30 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
۱۸. خورشید خانم 01:50 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
۱۹. طوطی 01:50 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
۲۰. کلاغ 01:17 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
۲۱. توپ 01:34 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
۲۲. گربه ها 01:35 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
۲۳. خروسه 01:43 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
۲۴. بارون 01:20 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان