کارناوال حیوانات


اثری از فریبرز لاچینی
ژانر: موسیقی کودک
طول آلبوم موسیقی: 38:10


Catalog: KD04
UPC:


Lalayee طرح جلد خرید همه آهنگها ۳۰۰۰۰ تومان

۱. لالایی 01:50 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
۲. کبوتر 01:41 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
۳. فواره 01:50 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
۴. ابر سرگردون 01:43 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
۵. آقا فیله 01:10 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
۶. جوجه ها 01:11 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
۷. آقا موشه 01:30 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
۸. ماه غمناک 01:20 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
۹. پروانه 01:20 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
۱۰. خواب ناز 01:50 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
۱۱. بزغاله 01:23 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
۱۲. بازی صداها 01:17 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
۱۳. عروسک 01:47 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
۱۴. موج بلند 01:10 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
۱۵. بخواب 01:52 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
۱۶. آقا خرسه 01:09 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
۱۷. مادربزرگ 02:30 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
۱۸. خورشید خانم 01:50 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
۱۹. طوطی 01:50 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
۲۰. کلاغ 01:17 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
۲۱. توپ 01:34 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
۲۲. گربه ها 01:35 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
۲۳. خروسه 01:43 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
۲۴. بارون 01:20 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان