جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخروسه


خواننده: هنرمند شماره 5

خروسه میخونه قوقولی قوقو
خوشگل کوچولو نترس از لولو

میگردند بره ها دسته به دسته
پشت اون دیوارا گرگه نشسته

لاک پشته راه میره با اون خرگوشه
گربه میدوه دنبال موشه

خروسه میخونه قوقولی قوقو
خوشگل کوچولو نترس از لولو

میگردند بره ها دسته به دسته
پشت اون دیوارا گرگه نشسته

لاک پشته راه میره با اون خرگوشه
گربه میدوه دنبال موشه

خروسه از آلبوم: کارناوال حیوانات


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان