جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتولد


خواننده: هنرمند شماره 8
خواننده: محمد نوری

تولد، تولد
تولدت مبارک
مبارک، مبارک
تولدت مبارک

تولد، تولد
تولدت مبارک
مبارک، مبارک
تولدت مبارک

لبت شاد و دلت خوش
تو گل پرخنده باشی
بیا شمعا رو فوت کن
که صد سال زنده باشی

تولد، تولد
تولدت مبارک
مبارک، مبارک
تولدت مبارک

تولد، تولد
تولدت مبارک
مبارک، مبارک
تولدت مبارک

تولدت مبارک از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان