صفحه نخست > فیلمها > گاهی واقعی
 

گاهی واقعی

موسیقی فریبرز لاچینی

خلاصه: من ديگر فرق ميان واقعيت و خيال را نميدانم. بسان سايه اي كه هستم، و نيستم. امير براي اولين بار به ايران سفر ميكند. با ناپديد شدن امير همه از جمله خواهرش، مريم، بر اين باورند كه او مرده است. تنها كسي كه مردن او را باور ندارد كوين دوست صميمي اش است. كوين به ايران ميرود تا با دنبال كردن رد پاي امير او را پيدا كند. سفري به سرزميني اسرارآميز كه هر قدمش توأم با شك، كشف و شهود و غافلگيري است. تا جايي كه مرز بين واقعيت و خيال گم ميشود. . .