مولانا

ترانه های - مولانا

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . حیلت رها کن آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


متن آهنگهای مولانا

  متن ترانه خط اول آهنگ
تو نه چنانی که منم ای توبه‌ام شکسته از تو کجا گریزم
تو نه چنانی که منم ای توبه‌ام شکسته از تو کجا گریزم
از دل سلامت میکنم ای با من و پنهان چو دل ، از دل سلامت میکنم
افسانه حیلت رهاکن عاشقا
انسانم آرزوست بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست
اینجا کسیست پنهان این جا کسی است پنهان دامان من گرفته
پهلوانها نمی میرند ای عاشقان ای عاشقان هنگام کوچ است از جهان
تا من بدیدم روی تو ک چشم من اندر غم دلدار گریست
تصنیف چه دانستم چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون
تصنیف شکایت دل ای دل شکایت ها مکن تا نشنود دلدار من
تصنیف شمس و قمرم آمد شمس و قمرم آمد
جامه داران من اگر مستم اگر هشیارم
حکایت ای روی تو كعبه دلوقوت روان
حیلت رها کن حیلت رها کن عاشقا
خانه سودا شد زغمت خانه ی سودا دلم
خانه سودا شد زغمت خانه ی سودا دلم، در طلبت رفت به هر جا دلم
در این عشق بمیدید بمیرید . بمیرید . در این عشق بمیرید
در این عشق بمیرید بمیرید . بمیرید . در این عشق بمیرید
دو بیتی بیا ای مونس جانهای مستان
دیوانه شو حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو
شکسته(در این رقص)ضربی و کار عمل ای جهان کهنه را تو جان نو
صحبت آنها که به سر در طلب کعبه دویدند
عشق از کجا ای عاشقان ، ای عاشقان ، من از کجا ، عشق از کجا
غلام قمر من غلام قمرم
غلام قمر من غلام قمرم, غیر قمر هیچ مگوی
غلام قمر من غلام قمرم, غیر قمر هیچ مگوی
فنا گر دریایی
قدسیان آسمان ای کاروان! ای کاروان!
کوی عشق رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن
ماییم ماییم که گه نهان و گه پیداییم
متن ترانه مثنوی -فرود به اصفهان گفت معشوقی به عاشق کای فتیٰ
مست و دیوانه من مست و تو دیوانه ما را که برد خانه
مست و رسوا عاشق همه سال مست و رسوا بادا
مسلمانان برون شو ای غم از سینه که لطف یار می آید
مطربا نرمک بزن مطربا نرمک بزن
معشوق همینجاست ای قوم به حج رفته کجایید کجایید
من غلام قمرم من غلام قمرم
من غلام قمرم(اصفهان)و فرود به ماهور منغلامقمرمغیرقمرهیچمگو
ناگزیر باز آمدم خرامان تا پیش تو بمیرم
هله عاشقان هله عاشقان بشارت، که نماند این جدایی
وقت آن شد وقت آن شد که به زنجیر تو دیوانه شویم بند را برگسلیم از همه بیگانه شویم
وه چه بی رنگ و بی نشان که منم وه چه بیرنگ و بی نشان که منم