ملک الشعرا بهار

ترانه های - ملک الشعرا بهار

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . مرغ سحر آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
2. . مرغ سحر آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
3. . مرغ سحر آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
4. . مرغ سحر - اجرای جدید آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


متن آهنگهای ملک الشعرا بهار

  متن ترانه خط اول آهنگ
مرغ سحر مرغ سحر ناله سرکن، داغ مرا تازه تر کن
مرغ سحر مرغ سحر ناله سر کن