جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشهاب رمضان

ترانه های - شهاب رمضان

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . ببخش
2. . رمانتیک
3. . هنوزم عاشقتم آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
4. . هنوزم عاشقتم آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


متن آهنگهای شهاب رمضان

  متن ترانه خط اول آهنگ
ببخش و بگذر کاشکی نمیدیدم تو رو
جنون تو رو دوست دارم و میخوام
رمانتیک تو رو هر روز می بینم
هنوزم عاشقتم نه واست دلتنگم ، نه ازت دلگیرم