جواد معروفی

جواد معروفی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . خوابهای طلائی آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
2. . خوابهای طلائی آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
3. . خوابهای طلائی 3 آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
4. . رومی آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
5. . ژیلا آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان


متن آهنگهای جواد معروفی

  متن ترانه خط اول آهنگ
گلهای 529 به ناله صبح دم بلبل خوش الحان گفت