جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهLionel Richie - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


Hello

خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان


2010-11-23 07:28:06

2011-12-19 00:07:55


متن آهنگهای Lionel Richie

I've been alone with you
Inside my mind
...