Suchen Sie nach Song, Interpret oder songtexteShokoufeh vom Album: Scent of Yesterday 4


Add MP3 $0.99


Shekoufeh vom Album: Diar 2


Add MP3 $0.99


Shokoufeh vom Album: Piano Sheet Music


Add MP3 $0.49Shokoufeh - Shokoufeha (English: Blossoms)
Liedtexte: Parviz Vakili
Sänger: Viguen

شكوفه می رقصد از باد بهاری
شده سر تا سر دشت سبز و گلناری

شكوفه های بی قرار روزآفتابی
به صبا بوسه دهند بالب سرخابی

ای شكوفه خنده ی تو جلوه ها دارد آن روی زیبا نظری سوی ما دارد
ای شكوفه خنده ی تو جلوه ها دارد آن روی زیبا نظری سوی ما دارد

دلداد بلبل دارد سخنها
آراید از ساز و سخن بزم چمنها
پروانه در بزم طرب آمده تنها
باد بهاری با بیقراری
شكوفه پرپر كند و لاله پریشان
به هر طرف دست صبا گشته گل افشان

شكوفه میرقصد از باد بهاری
شده سر تا سر دشت سبز و گلناری
عطر جان پرور گل می برد هوشم
نغمه ی مرغ چمن كرده خاموشم

ای شكوفه خنده ی تو جلوه ها دارد آن روی زیبا نظری سوی ما دارد
ای شكوفه خنده ی تو جلوه ها دارد آن روی زیبا نظری سوی ما دارد

شكوفه می رقصد از باد بهاری
شده سر تا سر دشت سبز و گلناری
شكوفه های بیقرار روز آفتابی
به صبا بوسه دهند بالب سرخابی

ای شكوفه خنده ی تو جلوه ها دارد آن روی زیبا نظری سوی ما دارد
ای شكوفه خنده ی تو جلوه ها دارد آن روی زیبا نظری سوی ما دارد
ای شكوفه خنده ی تو جلوه ها دارد آن روی زیبا نظری سوی ما دارد
ای شكوفه خنده ی تو جلوه ها دارد آن روی زیبا نظری سوی ما دارد