Search by song, artist or lyricsDaryacheye Nour from album: Scent of Yesterday 2


Add MP3 $0.99


Daryacheye Nour from album: Diar 1


Add MP3 $0.99


Daryacheye Nour from album: Piano Sheet Music


Add MP3 $0.99


Daryacheye Nour from album: Sheet Music


Add MP3 $0.99


Daryacheye Nour from album: Chords
Daryacheye Nour from album: Easy Piano


Add MP3 $0.99Daryacheye Nour (English: Lake of Light)
Lyrics by: Artist Number 19
Singer: Artist Number 3

خاطرت آید که آنشب
از جنگلها گذشتیم
بر تن سبز درختان
یادگاری می نوشتیم
با من اندوه جدایی
نمیدانی چه ها کرد
نفرین به دست سرنوشت
تورا از من جدا کرد
بی تو بر روی لبانم
بوسه پژمرده گشته
بی تو از این زندگانی
قلبم آزرده گشته
بی تو ای دنیای شادی
دلم دریای درد است
چون کبوترهای غمگین
نگاهم مات و سرد است
ای دلت دریاچه نور
گر دلم را شکستی
خاطراتم را به یاد آر
هر جا بی من نشستی