جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمادر من از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-04-21 18:49:34


مادر من از آلبوم: بوی دیروز ۱۹


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2013-07-06 17:13:24
مادر من
خسرو شکیبایی

مادر من ، مادر من تو یاری و یاور من
مادر چه مهربونه
درد منو می دونه
بی عذر و بهونه
قصه برام میخونه
مادر من ، مادر من تو یاری و یاور من
مادر مهربونم
قدر تو رو می دونم