جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهباز دلم غم داره از آلبوم: بوی دیروز ۲۱


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


باز دلم غم داره از آلبوم: پیانو آسان


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان


باز دلم غم داره از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومانبیا
خواننده: گوگوش

بیا که دیگه داره دیر میشه
دلم تو سینه داره پیر میشه
باز دلم غم داره
باز تو رو کم داره
کی پشیمون میشی
کی مهربون میشی
دل داره خون میشه
غم فراوون میشه
کی پشیمون میشی
کی مهربون میشی
بیا که دیگه داره دیر میشه
دلم تو سینه داره پیر میشه
باز دلم غم داره
باز تو رو کم داره
کی پشیمون میشی
کی مهربون میشی
دل داره خون میشه
غم فراوون میشه
کی پشیمون میشی
کی مهربون میشی
بی تو دیگه دنیا واسه من سرابه
می بینمت هر شب اما افسوس که تو خوابه
باز دلم غم داره
باز تو رو کم داره
کی پشیمون میشی
کی مهربون میشی
دل داره خون میشه
غم فراوون میشه
کی پشیمون میشی
کی مهربون میشی