نگاهی به موسیقی دیشب باباتو دیدم آیدا - آدم ها می آیند و می روند

روزنامه شرق

Date: ۶ آبان ۱۳۸۴