فریبرز لاچینی و پیراهن صورتی من

ایران جوان / تورنتو

Date: ۱۷ فروردین ۱۳۸۵