Search by song, artist or lyricsShab Goriz


Khashayar Etemadi

یه دل دارم که فاجعه اس
مثله صداقته چشات
یه جای سبز غرق خون
با تاولای جای پات
یه شب گریزه بی سفر
دنبال عشق پرخطر
تو حس گنگ گرگ و میش
افتاده تو دام اگر
اگر بفهمی من کیم
قدر جنونو می دونی
اگر ندونی یا نخوای
من می رم و تو می مونی
من می رم و تو می مونی


تو بهت تو مونده دلم
حادثه چشم به راهمه
بردن و باختن نداره
آفتاب و سایه با همه
قصّهء ما شده یه شک
دم رسیدن به یقین
آره خراب برزخی
درد تو هم شده همین
موندی میون من و ما
خودم به دادت می رسم
عشقو به آتیش می کشم
به باغ یادت می رسم

اگر بفهمی من کیم
قدر جنونو می دونی
اگر ندونی یا نخوای
من می رم و تو می مونی
من می رم و تو می مونی

تو بهت تو مونده دلم
حادثه چشم به راهمه
بردن و باختن نداره
آفتاب و سایه با همه
قصّهء ما شده یه شک
دم رسیدن به یقین
آره خراب برزخی
درد تو هم شده همین
موندی میون من و ما
خودم به دادت می رسم
عشقو به آتیش می کشم
به باغ یادت می رسم

اگر بفهمی من کیم
قدر جنونو می دونی
اگر ندونی یا نخوای
من می رم و تو می مونی
من می رم و تو می مونی