Search by song, artist or lyricsDard Sar


Lyrics by: Taraneh Mokaram
Khashayar Etemadi

عزیزم برو می خوام تنها باشم
بودنت برای من دردسره
میدونم تو هم دیگه خسته شدی
اگه ما باهم نباشیم بهتره
دیگه حرفی نداریم تا بزنیم
همه درها واسه ما بسته شده
دیگه بسه این قسمهای دروغ
که دلم از عاشقی خسته شده
همه قصه هارو گفتیم واسه همواسه این ترانه هر سازی زدیم
یه روزی راهی آشتی می شدیم
یه روزی تو خط لجبازی زدیم
هر دومون بازیچه غرورو شک
فکر می کردیم همه چی رو بلدیم
بودن ما حکم عادت شده بود
نمی دیدیم که چقدر با هم بدیم
عزیزم برو می خوام تنها باشم
بودنت برای من دردسره
دیگه ترسی از جدایی ندارم
رفتن و موندن تو برابره