Search by song, artist or lyricsAshgh Masmom


Andy
Kouros

اندی}
ای رفیق ای سادهطعمه خاک سیاه
شب ویرونی تو حاصل عمر تباهشب ویرونی تو حاصل عمر تباه
{کوروس}
ای رفیق ای سادهکه دلت معصومه
عاشق درد شدی عشق تو مسمومه
عاشق درد شدی عشق تو مسمومه
{اندی}
ای جگر گوشه عشق تا به مابرگردی منو ما چشم به راه
{هردو باهم}
مرگ بر گرد سفید مرگ بر سم سیاه
مرگ برگرد سفید مرگ بر سم سیاه
{اندی}
ای جگر گوشه عشق دل ما رو نشکن
پدر از درد تو سوخت ریشه توتیشه نزن
پدر از درد تو سوخت ریشه ت تیشه نزن
{ کوروس}
دشمنت بودو تو رو بنده شیطون کرد
لحظه های تو رو کشت مرگتو آسون کرد
لحظه های تو رو کشتمرگتو اسون کرد
{اندی}
ای جگر گوشه عشق تا به ما بر گردی من و ما چشم
به راه

{هردو باهم}
مرگ بر گرد سفیدمرگ بر سم سیاه
مرگ بر گرد سفید مرگ بر سم سیاه
مرگ بر گرد سفید مرگ بر سم سیاه
مرگ بر گرد سفید مرگ بر سم سیاه