جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگل لاله


فرشید امین

گل لاله، گل لاله
نجابت از تو می باره
بمیرم، ساقه تو کی چید
که رنجیدی این چنین باره
گل لاله، گل ساده
گل سنگین و افتاده
تو دشت خشک و بی بارون
تو رو می بینم آواره
ای گل ساقه شکسته، ای پریشون
درد تو، درد منه، نداره درمون
اگه ابر آسمون بر تو بخیله
کاشکی از چشمای من بباره بارون
گل درد، رنجتو با تنم یکی کن
تن من، فدای تو، ای گل دلخون
گل لاله، گل لاله
نجابت از تو می باره
بمیرم، ساقه تو کی چید
که رنجیدی این چنین باره
گل لاله، رفته از یاد تن تو
باغچه خونه و گلدونهای ایوون
بشکنه دستی که تو صحرا تو رو کاشت
جای تو، تو گلدونه، نه تو بیابون
بس که تنهایی کشیدی
برگه هات رو به زواله
فصل تنهایی گذشته
برای ما، گل لاله
گل لاله، گل لاله
چه اشکی از تو می باره
بمیرم، ساقه تو کی چید
که رنجیدی این چنین باره
گل لاله، گل ساده
گل سنگین و افتاده
تو دشت خشک و بی بارون
تو رو می بینم آواره
گل لاله، تو رو به حیاط خونه ام
می برم، تو باغچه قلبم می کارم
نگو نه، تو رو خدا فکر منم باش
آخه تو، دنیا فقط، من تو رو دارم
گل لاله ...