جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهواسه چی


سپیده

نگو که اینجا بمونم
پیشت بمونم واسه چی
تو دیگه قلبی نداری
عشقو بیارم واسه کی
نگو که دلواپسمی
به فکر اشکای منی
هیچی ازم نمیدونی
فقط برام حرف میزنی
اینجا بمونم واسه چی
عشقو بیارم واسه کی
رؤیای تو جای دیگس
برو سراغ زندگیت
باز منو پیدا میکنی
میون بیداری و خواب
نگو که با تو بمونم
هرچی که بوده بی حساب
تو ترست از اشک منه
نترس من از تو میگذرم
فقط یادم باشه منم
عشقتو از یاد ببرم
اینجا بمونم واسه چی
عشقو بیارم واسه کی
رؤیای تو جای دیگس
برو سراغ زندگیت
نگو که اینجا بمونم
پیشت بمونم واسه چی
تو دیگه قلبی نداری
عشقو بیارم واسه کی
نگو که دلواپسمی
به فکر اشکای منی
هیچی ازم نمیدونی
فقط برام حرف میزنی
(اینجا بمونم واسه چی
عشقو بیارم واسه کی
رؤیای تو جای دیگس
برو سراغ زندگیت