جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنازنین


پروین

از من این جوانی بر تو مژدگانی
تا صد مژده بخشد یک لبخند تو
رنگ لاله داری زیبا چون بهاری
شاد از آنکه دارم دل در بند تو
نازنینا در بهاران ژاله بر گلها چون ریزد
بوی‌ عشق از آن برخیزد
شوق تو در دل انگیزد
ای که در دلها جا داری
جلوه بخش هر گلزاری
از من این جوانی بر تو مژدگانی تا صد مژده بخشد یک لبخند تو
رنگ لاله داری زیبا چون بهاری شاد از آنکه دارم دل در بند تو