جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنازناز


فرشید امین

یه دختر مشرقی ساده و مهربونه
یه دختر مشرقی با خودم همزبونه
فرشته ی شهر نجابت مال شهر عشقه
پاهاش به روی زمینه اما از آسمونه
مثل ماه می مونه
آی دختر مشرقی من هر چی که دارم
به پات می ریزم به خدا حرفی ندارم
از اول دنیا رو گشتم تا به آخر
مثل تو ندیدم هیچ کجا مشرقی دختر
دختر مشرق ناناز، ناز تو نازه ناناز
می دونی که بی تو دل من پر از نیازه ناناز
دختر مشرق ناناز، ناز تو نازه ناناز
می دونی که بی تو دل من پر از نیازه ناناز
ناز بکن، ناز بکن، تا می تونی ناز بکن
ناز بکن، بهت می یاد، تو که می تونی ناز بکن
ناز بکن، ناز بکن، تا می تونی ناز بکن
ناز بکن، بهت می یاد، دختر ایرونی ناز بکن
یه دختر مشرقی داره دلمو آب می کنه
یه دختر مشرقی داره چشامو خواب می کنه
دختر مشرق داره با ناز منو بی تاب می کنه
دختر مشرق ناناز، ناز تو نازه ناناز
می دونی که بی تو دل من پر از نیازه ناناز
دختر مشرق ناناز، ناز تو نازه ناناز
می دونی که بی تو دل من پر از نیازه ناناز
ناز، ناز
یه دختر مشرقی ساده و مهربونه
یه دختر مشرقی با خودم همزبونه
یه دختر مشرقی ساده و مهربونه
یه دختر مشرقی با خودم همزبونه
تو زندگیم هر چی که دارم از تو دارم
یه دل بخوای صد تا می دم حرفی ندارم
از اول دنیا رو گشتم تا به آخر
مثل تو ندیدم هیچ کجا مشرقی دختر
دختر مشرق ناناز، ناز تو نازه ناناز
می دونی که بی تو دل من پر از نیازه ناناز
دختر مشرق ناناز، ناز تو نازه ناناز
می دونی که بی تو دل من پر از نیازه ناناز
دختر مشرق ناناز، ناز تو نازه ناناز
می دونی که بی تو دل من پر از نیازه ناناز
دختر مشرق ناناز، ناز تو نازه ناناز
می دونی که بی تو دل من پر از نیازه ناناز
دختر مشرق ناناز، ناز تو نازه ناناز
می دونی که بی تو دل من پر از نیازه ناناز
دختر مشرق ناناز، ناز تو نازه ناناز
می دونی که بی تو دل من پر از نیازه ناناز