جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهلیلا


فرشید امین

لیلای من لیلای من باش
لیلا آ آ آ ، عکس ماهت
شب رویای من باش
لیلا لیلا لیلا لا لیلا ، لیلا
لیلا لیلا لیلا لا لیلا ، لیلا
لیلا لیلا لیلا لا لیلا ، لیلا
لیلا تو کجایی ؟
**********
تو رو خدا منو نرنجون
تو رو می خوام قدر یه دنیا
به گریه های من دیگه نخند
لیلا
لباس سفید رو تنت کن
توری بزن به روی موهات
حلقه ی عشقمو بگیر تو دستات
لیلا
لیلا لیلا لیلا لا لیلا ، لیلا
لیلا لیلا لیلا لا لیلا ، لیلا
لیلا لیلا لیلا لا لیلا ، لیلا
لیلا اگه بیایی
**********
لیلا لیلا لیلا لا لیلا ، لیلا
لیلا لیلا لیلا لا لیلا ، لیلا
لیلا لیلا لیلا لا لیلا ، لیلا
لیلا لیلا لیلا لا لیلا ، لیلا
لیلا لیلا لیلا لا لیلا ، لیلا
لیلا لیلا لیلا لا لیلا ، لیلا
لیلا تو کجایی ؟