جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهسبز و سرخ و سفید


فرشید امین

بوی خاکت تو وجودم
تو نبودی من نبودم
من یه برگ از شاخه‌ی تو
عاشق و دیوانه‌ی تو
گرچه در غربت نشستم
با تو هستم نشکستم
این نفس از ریشه‌ی توست
در سرم اندیشه‌ی توست
سبز و سرخ و سفیدم
تو رو به هیچ رنگی نمی دم
سبز و سرخ و سفیدم
تو رو به هیچ رنگی نمی دم
قرمز و سبز و سفیده خون جاری تو رگامون
افتادیم این ور دنیا همه دور از خونه هامون
تو خیابو نای این شهر همه جا رنگ و وارنگه
همه‌ی رنگارو دیدم رنگه تو فقط قشنگه
سبز و سرخ و سفیدم
تو رو به هیچ رنگی نمی دم
سبز و سرخ و سفیدم
تو رو به هیچ رنگی نمی دم
سبز و سرخ و سفیدم
تو رو به هیچ رنگی نمی دم
سبز و سرخ و سفیدم
تو رو به هیچ رنگی نمی دم
آرزوی دیدن تو واسه من خواب و خیاله
منم اون ترانه خونی که براش خوندن محاله
ولی من فاصله ها رو می دوزم می برم از یاد
هر جای دنیا که باشم می زنم اسمتو فریاد
ایران ایران ایران ایران ایران
سبز و سرخ و سفیدم
تو رو به هیچ رنگی نمی دم
سبز و سرخ و سفیدم
تو رو به هیچ رنگی نمی دم
سبز و سرخ و سفیدم
تو رو به هیچ رنگی نمی دم
سبز و سرخ و سفیدم
تو رو به هیچ رنگی نمی دم