جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهسایه بون


ترانه سرا: مسعود فردمنش
منصور

شهر ما تا دور دوراش بیابون و بیابونه
تشنه ی بارونه و ابرای اون بی بارونه
شهر ما تا دور دوراش بیابون و بیابونه
تشنه ی بارونه و ابرای اون بی بارونه
سایه بونی دیگه نیست
بازم آفتاب داره غوغا میکنه
مگه این دل سایه بونی دیگه پیدا میکنه
نیمه جونی دیگه نیست
رنگ رخساره داره
پیش مردم مارو رسوا میکنه
این دل نیمه جونی دیگه پیدا میکنه
دیگه پیدا میکنه
پاها خسته ست دل شکسته است
این چه ظلمیه که آفتاب داره با ما میکنه
پاها خسته ست دل شکسته است
این چه ظلمیه که آفتاب داره با ما میکنه
داره با ما میکنه
همه جا دور از این جا
این جا دور از همه جا
مگه دل نام و نشونی دیگه پیدا میکنه
همه جا دور از این جا
این جا دور از همه جا
مگه دل نام و نشونی دیگه پیدا میکنه
دیگه پیدا میکنه
سایه بونی دیگه نیست
بازم آفتاب داره غوغا میکنه
نیمه جونی دیگه نیست
بازم آفتاب داره غوغا میکنه