جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخوش آمدی


پروین

به کلبه ام از راه دور ای آشنا خوش آمدی
چون بوی گل به همره باد صبا خوش آمدی
به کلبه ام از راه دور ای آشنا خوش آمدی
چون بوی گل به همره باد صبا خوش آمدی
اکنون که پر گیاه و گل شهر و ده و صحرا بود
ای آهوی صحرا تو هم به شهر ما خوش آمدی
ای مایه نوازش صد بار دل شکسته ای
دلخوش خبر به سوی دل شکسته ها خوش آمدی
بر لوح خاطر نقش طرب زن
چون روزگار اندوه و محنت دیگر گذشته
منعم مکن از این عشق سوزان
تا کی دورنگی دیگر مرا آب از سر گذشته
ای آهوی گریزان به آشیانم
خوش آمدی فدای جان تو جانم
ای آن که مقدم تو بود به راهی
من جای گل به پایت دامن کشانم