جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهجدائی


فرشید امین

شب به یاد و فکر تو خوابم نمی ره
فکر تو از خاطر من بیرون نمی ره
شب ها به یاد عشق تو خوابم نمی ره
فکر تو از یاد دلم بیرون نمی ره
چاره ندارم چه کنم آواره ی شب
چاره ندارم چه کنم آواره ی شب
آیریلیق آیریلیق ، امان از جدایی
هر درد به دل افتاد ، به از درد تنهایی
آیریلیق آیریلیق ،امان از جدایی
هر درد به دل افتاد ، به از درد تنهایی
چهره سیاه ، دل به فنا از دوری تو
من به کجا دارم پناه از دوری تو
قلب سیاه غرق گناه از دوری تو