جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهجام زندگی


فرشید امین

اگه امشب ببینم از شادی مستی
ببینم رو قله ی دنیا نشستی
نوش جونت، نوش جونت
بنوش از جام زندگی نوش جونت
اگه امشب بغل ستاره هایی
اگه امشب تو عروس قصه هایی
نوش جونت، نوش جونت
بنوش از جام زندگی نوش جونت
آره امشب همه عالم به تو خیره
غم چشمات داره دنیا رو می گیره
خوش به حال کسی که قلبتو داره
اونی که قلب تو داره، غم نداره
نوش جونت، نوش جونت
بنوش از جام زندگی نوش جونت
آره امشب همه عالم به تو خیره
غم چشمات داره دنیا رو می گیره
زیر چتر شب مهتاب و ستاره
داره خوشبختی از آسمون می باره
نوش جونت، نوش جونت
نوش جونت، نوش جونت
نوش جونت، نوش جونت
نوش جونت، نوش جونت
بنوش از جام زندگی نوش جونت