جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتنها شدم


پروین

ای گل پریشانم نکن
درد آشنا جانم نکن
همچون بنفشه از .....
سر در گریبانم نکن
رفتی و من تنها شدم
بازیچه غم ها شدم
ای نازنین بهر خدا
بازی تو با جانم نکن
زده ای به هم تو به دست غم اگر آشیانم
به وفای تو که به پای تو دل و جان فشانم