جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتار زلف


ترانه سرا: شیخ بهایی
پروین

از بس به تار زلفت
از بس به تار زلفت
دل ها گرفته منزل
دل ها گرفته منزل

دل را کجا بجویم ؟
دل را کجا بجویم ؟
یک زلف و این همه دل
یک زلف و این همه دل

عزیز دلم
شمع محفلم
آرام دلم ، آه

من از تو جدا نمی شم
بیا حبیب دل من
من از تو رضا نمی شم
مرو شمع محفل من

از بس به تار زلفت
از بس به تار زلفت
دلها گرفته منزل
دلها گرفته منزل

دل را کجا بجویم ؟
دل را کجا بجویم ؟
یک زلف و این همه دل
یک زلف و این همه دل

عزیز دلم
شمع محفلم
آرام دلم ، آه

من از تو جدا نمی شم
بیا حبیب دل من
من از تو رضا نمی شم
مرو شمع محفل من