جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبگو بر میگردی


فرشید امین

عزیزم بگو بر میگردی
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا اا ا اا ا ا
عزیزم بگو برمیگردی
دور نریز عشق به این قشنگی
عزیزم بگو بر میگردی
تا کی میخوای با دل من بجنگی
عزیزم توی اوج پرواز
پر زدی و رفتی ز شهر آواز
حالا من اینجا غرق انتظارم
جز دیدنت آرزویی ندارم
جز دیدنت آرزویی ندارم
عزیزم بگو برمیگردی
دور نریز عشق به این قشنگی
عزیزم بگو بر میگردی
تا کی میخوای با دل من بجنگی

عزیزم نگی رفتم از یاد
یادت نره عشقو کی بهت نشون داد
قلبمو نگیر به بازی
تا تو نیای دلم نمیشه راضی
تا تو نیای دلم نمیشه راضی
بگو بر میگردی بگو بر میگردی بگو بر میگردی بگو بر میگردی
بگو بر میگردی اگه بر نگردی
آآی آآی آآی آآی آآی آآی

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا اا ا اا ا ا
عزیزم بگو پس کجایی
نکنه یه وقت موندی سر دوراهی
من هنوز غرق انتظارم
جز دیدنت آرزویی ندارم
جز دیدنت آرزویی ندارم
عزیزم بگو برمیگردی
دور نریز عشق به این قشنگی
عزیزم بگو بر میگردی
تا کی میخوای با دل من بجنگی
عزیزم بگو برمیگردی (برنمیگردی)
عزیزم بگو برمیگردی
عزیزم بگو برمیگردی (برنمیگردی)
عزیزم بگو برمیگردی
عزیزم بگو برمیگردی