جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهاگه عشق من تو نیستی


ترانه سرا: مریم حیدرزاده
کامران هومن

چرا خورشید می تابه . چرا می چرخه زمین
عشق من بگو چرا ؟! تو فقط بگو همین
چرا خورشید می تابه . چرا می چرخه زمین
عشق من بگو چرا ؟! تو فقط بگو همین
اگه عشق من تو نیستی
اگه عشق من تو نیستی
اگه عشق من تو نیستی چرا میلرزه تنم ؟
چرا از نبودنت خیلی ساده میشکنم ؟
اگه عشق من تو نیستی چرا میمیرم برات ؟
من چرا زنده میشم واسه دیدن چشات ؟
چرا خورشید می تابه . چرا می چرخه زمین
عشق من بگو چرا ؟! تو فقط بگو همین
چرا خورشید می تابه . چرا می چرخه زمین
عشق من بگو چرا ؟! تو فقط بگو همین
اگه عشق من تو نیستی
اگه عشق من تو نیستی
اگه عشق من تو نیستی چرا طاقت میارم ؟
چرا من نمیتونم دست از سر تو بردارم ؟
اگه عشق من تو نیستی چرا اینقدر سر پام ؟
چرا هر جا که میری من به دنبالت میام ؟
اگه عشق من تو نیستی چرا پرپر نمیشم ؟
چرا هر چی میخونم دوریتو از بر نمیشم ؟
اگه عشق من تو نیستی چرا قلبم میزنه ؟
چرا وقتی نباشی قلب ترانه میشکنه ؟
چرا خورشید می تابه . چرا می چرخه زمین
عشق من بگو چرا ؟! تو فقط بگو همین
چرا خورشید می تابه . چرامی چرخه زمین
عشق من بگو چرا ؟! تو فقط بگو همین
اگه عشق من تو نیستی
اگه عشق من تو نیستی
اگه عشق من تو نیستی چرا طاقت میارم ؟
چرا من نمیتونم دست از سر تو بردارم ؟
اگه عشق من تو نیستی چرا اینقدر سر پام ؟
چرا هر جا که میری من به دنبالت میام ؟
اگه عشق من تو نیستی چرا پرپر نمیشم ؟
چرا هر چی میخونم دوریتو از بر نمیشم ؟
اگه عشق من تو نیستی چرا قلبم میزنه ؟
چرا وقتی نباشی قلب ترانه میشکنه ؟
چرا خورشید می تابه . چرا می چرخه زمین
عشق من بگو چرا ؟! تو فقط بگو همین
چرا خورشید می تابه . چرا می چرخه زمین
عشق من بگو چرا ؟! تو فقط بگو همین
اگه عشق من تو نیستی
اگه عشق من تو نیستی
اگه عشق من تو نیستی
اگه عشق من تو نیستی...