جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهالهی شکر


فرشید امین

ها ها ها
ها ها ها
خوش به حالم خوش به حالم
تا تو هستی تو دلم غمی نداااارم
نمیدونم که دارم خواب میبینم یا که بیدارم
به خدا هیچ باورم نیست
آخه یک عمره که من در انثظارم
حالا که به تو رسیدم
تو رو رو چشمام میذارم
الهی شکر (الهی)
الهی شکر(الهی)
تو رو دااارم الهی شکر
الهی شکر (الهی)
الهی شکر(الهی)
تو یی یارم الهی شکر
یه روز اگه با من نباشیییی
میمیرم از ترک عادت تو
با من بمون خدای من باش
چی بهتر از عبادت تو
الهی شکر (الهی)
الهی شکر(الهی)
تو رو دارم الهی شکر
الهی شکر (الهی)
الهی شکر(الهی)
تو یی یارم الهی شکر
لا لالالالالا..
الهی
الهی
خوش به حالم خوش به حالم
تا تو هستی تو دلم غمی ندارم
نمیدونم که دارم خواب میبینم یا که بیدارم
الهی شکر (الهی)
الهی شکر(الهی)
تو رو دارم الهی شکر
الهی شکر (الهی)
الهی شکر(الهی)
تو یی یارم الهی شکر
الهی شکر (الهی)
الهی شکر(الهی)
لا لا لا
لا لا لا
الهی الهی
خوش به حالم خوش به حالم
تا تو هستی تو دلم غمی نداااارم
نمیدونم که دارم خواب میبینم یا که بیدارم
الهی شکر (الهی)
الهی شکر(الهی)
تو رو دارم الهی شکر
الهی شکر (الهی)
الهی شکر(الهی)
تو یی یارم الهی شکر
الهی شکر (الهی)
الهی شکر(الهی)
الهی شکر