جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهماه غمناک از آلبوم: کارناوال حیوانات


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2011-04-15 13:45:41
ماه غمناک
پری زنگنه

ماه غمناک
راه نمناک
ماهی قرمز
افتاده بر خاک

ماه غمناک
راه نمناک
ماهی قرمز
افتاده بر خاک