جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگل دانه از آلبوم: تقدیم به خدا