جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعشق چیز عجیبیه از آلبوم: بوی دیروز ۳۸


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2016-08-01 17:36:54عشق چیز عجیبیه از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2016-08-08 05:03:20عشق چیز عجیبیه
کامران هومن

عشق چیز عجیبیه جداً
تا ابد تو دلت نمی میره
هم بهت حس زندگی میده
هم ازت زندگیتو می گیره
فکرت همیشه درگیره
قلبت همیشه آشوبه
عاشق نشی نمی فهمی
این حال بد چقدر خوبه
عشق یعنی یه درد رویایی
یعنی فقط تو زیبایی
یعنی شک نکن به جنون من
عشق یعنی کسی رو تو دنیا
به غیر تو نمی بینم
یعنی درد تو توی جون من
عشق چیز عجیبیه جداً
عشق چیز عجیبیه جداً
عشق چیز عجیبیه جداً
هم مث درده هم یه درمونه
یا تورو خیلی می بره بالا
یا به خاک سیاه می شونه
فکرت همیشه درگیره
قلبت همیشه آشوبه
عاشق نشی نمی فهمی
این حال بد چقدر خوبه
عشق یعنی یه درد رویایی
یعنی فقط تو زیبایی
یعنی شک نکن به جنون من
عشق یعنی کسی رو تو دنیا
به غیر تو نمی بینم
یعنی درد تو توی جون من
عشق چیز عجیبیه جداً
عشق چیز عجیبیه جداً
عشق یعنی یه درد رویایی
یعنی فقط تو زیبایی
یعنی شک نکن به جنون من
عشق یعنی کسی رو تو دنیا
به غیر تو نمی بینم
یعنی درد تو توی جون من
عشق چیز عجیبیه جداً
عشق چیز عجیبیه جداً
عشق چیز عجیبیه جداً
عشق چیز عجیبیه جداً