جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشهر جادوئی از آلبوم: بوی دیروز ۳۰


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-01-19 02:28:33شهر جادوئی از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-01-23 23:35:51شهر من
عارف

شهر من ای نام تو, شعر آوازم
بر تو میبالم, بر تو مینازم
آرزو دارم به دل, که از سفر آیم
در سکوت تو, آشیان سازم
شهر من ای جلوه ی آشنایی ها
ای گل باغ روشنایی ها
میرسد روزی به سر
قصه ی تلخ این جدایی ها, این جدایی ها
میدانم اکنون, در نسیم تو, پر شده عطر مستی بخش هر بستان
میدانم آری, چشم سر داده, نغمه در دامن سرسبز کوهستان
بی تو دلم سوزد زغم ای شهر جادویی
دور از تو من چون مرغکی آواره ام گویی