جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدیدار از آلبوم: آکورد


۳۰۰۰ تومان

2011-11-26 19:34:56


دیدار از آلبوم: بوی دیروز

دیدار
حامی

حالا وقت رفتنه قرار دیداری دارم
باکسی که خواب نیست قرار بیداری دارم
اون که راس ساعت عشق اومد مثل وهمی توی بیداری و خواب
سروقت عاشقی گذاشت و رفت شدش عکسی توی کهنگی قاب
اما این فرصت بیداری و خواب
میدونم که معنی مرگ منه
حالا اون لحظه سخت رفتنه
دیگه قلب ساعتا نمیزنه
دیگه قلب ساعتا نمیزنه