جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهقرمز از آلبوم: آواز فصلها و رنگها


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2009-12-20 20:11:56


قرمز - سیمین قدیری از آلبوم: افسون


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-01-31 02:58:16قرمز
ترانه سرا: ژیلا مساعد
سیمین قدیری

رنگ شفق به رنگ من
آتش سرخ به رنگ من
توی شفق می خوابم
با ابرا روی آبم
سرخی من چو لاله
كه روش بشينه ژاله
رنگ نوك مرغابی
تو درياهای آبی
به رنگ خوبی هستم
كه شد تو گلها جاری
به رنگ گلهای باغ
به رنگ آهن داغ
رنگ محبت و عشق
به سرخی انارم
از دل گرم شما
چون آتيشی می بارم