صفحه نخست > آلبومها > موسیقی فیلم 1
 

بهترین موسیقی فیلمهای فریبرز لاچینی - 1

پائیز 1385

fariborz lachini, lachini, composer, pianist, iran, persian,sheet music, golden autumn, paeez talaee, music sheet,film music composers,movie music composers,film composers,movie soundtrack composers,film composing,pianist,pianist soundtrack,music composer,iranian composer,canadian composer,persian composer, iranian film music, iranian music, persian music, persian, iranian, iran music, iran film music, iran film, iran film industry, middle eastern music composer, middle eastern composer, movie music, music for productions, music for ads, music for the new media, music for web,game music,music game,video game music archive,game music midi,orchestral game music,persian musician,iranian music,persian music,iran music,music iran,music iranian,farsi music,music for film,music for movie,middle eastern music,arabic music,arab music ,film score,film score composers,film music ,movie score ,music soundtrack ,soundtrack music ,score movie ,movie scoring ,cinema scores ,music films ,movie scores ,persian musical instruments