پائیز طلائی

اثری از فریبرز لاچینی

پائیز ۱۳۸۷ - ۱۳۶۸