فریبرز لاچینی و ایران گام

۴ آبان ۱۳۹۰

مجموعه 5 سی دی بوی دیروز و خاطرات طلائی برای علاقه مندان گرامی توسط شرکت ایران گام به بازار عرضه شدطرح جلد بوی دیروز / ایران گام